• sales@littledanang.vn
  • 0905510668
소개
오늘부터 사랑의 도시인 다낭을 자랑스러워합시다! 다낭은 국제 도시가 되었기에 음식 문화도 빠르게 발전하고 일본, 한국 및 태국 등의 레스토랑이 더 많이 등장하였습니다. 그 이유로 다낭 음식도 더 개방적으로 발전하며 빠르게 통합합니다. 다낭에 여행가는 관광객은 다른 유명한 관광 도시처럼 특색있고 완벽한...
메뉴
이벤트
Tháng 7 khởi đầu cùng những điều tốt đẹp, trọn niềm vui!

Đ𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒂̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏 𝒃𝒆̂𝒏 𝒃𝒐̛̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 - 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒖̛𝒖 đ𝒂̃𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝟑𝟎% - 𝑻𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 #Little_DaNang *Gói #Ưu_Đãi_Đặt_Tiệc: #MIỄN_PHÍ setup trang trí nhiều concept tiệc đa dạng GIẢM NGAY 𝟏𝟎% món ăn dành cho nhóm trên 10 người Mời...

(09/07/2020)
뉴스
  • 발랄한 해변의 LITTLE DANANG – PUB BEER!

    (03/05/2019)

    발랄한 해변의 LITTLE DANANG – PUB BEER! 일본, 태국, 한국의 특색있는 요리와 다낭의 신선한 해산물이 집합하는 장소 곧 오픈합니다 고용 위치: 1.프런트 데스크 직원(외국어 능력...

온라인 지원