• sales@littledanang.vn
  • 0905510668
About us
Today, be proud of Da Nang, the city of love! Da Nang has been an International City, so the culinary culture has quickly developed, there have appeared many Japanese, Korean and Thai restaurants ... Da Nang cuisine is also more...
Menu
Events
Tháng 7 khởi đầu cùng những điều tốt đẹp, trọn niềm vui!

Đ𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒂̃𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒏 𝒃𝒆̂𝒏 𝒃𝒐̛̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 - 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒖̛𝒖 đ𝒂̃𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝟑𝟎% - 𝑻𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 #Little_DaNang *Gói #Ưu_Đãi_Đặt_Tiệc: #MIỄN_PHÍ setup trang trí nhiều concept tiệc đa dạng GIẢM NGAY 𝟏𝟎% món ăn dành cho nhóm trên 10 người Mời...

(09/07/2020)
News
  • LITTLE DANANG – PUB BEER vibrant sea!

    (03/05/2019)

    LITTLE DANANG – PUB BEER vibrant sea! THE CONVERGENCE OF "MULTICULTURAL CUISINE", JAPANESE - THAI - HAN - VIET GRILLED STREET AND DA NANG SEAFOOD....

Support online